16.9.2013

Uusia sähköisiä palveluita käyttöön Peruspalveluliikelaitos Jytassa

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja perus-palvelukuntayhtymä Kiuru sekä Päihdekeskus Portti ottavat käyttöön Tieto Oy:n tarjoamia sähköisen asioinnin palveluita vaiheittain tämän syksyn aikana. Palvelut tulevat täydentämään nykyisiä asioimistapoja. Sähköinen asiointi, eAsiointi, tuo merkittäviä hyötyjä sekä terveydenhuollon asiakkaille että henkilöstölle.

Peruspalveluliikelaitos Jytassa eAsiointi-palveluista otetaan alkuvaiheessa käyttöön tekstiviestimuistutus ja Omahoito Marevan potilaille.

Digitaalinen Omahoito tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden liittyä hoitotiimiin. Siihen kuuluvat lääkäri, hoitaja ja kansalainen itse. Lääkäri ja hoitaja tukevat omalla ammattitaidollaan kansalaista oman terveyden ja sairauden hallinnassa (esim. Marevan seuranta, laboratoriotulokset).


Tekstiviestimuistutus
Peruspalveluliikelaitos Jytassa otetaan käyttöön tekstiviestimuistutus 17.9.2013 alkaen lääkärin vastaanotolla (mukaan lukien työterveys), suun terveydenhuollossa sekä ikäneuvoloissa.

Tekstiviestimuistuksella on tarkoitus muistuttaa asiakasta varatusta tapaamisesta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Tekstiviestimuistutus lähetetään kaksi vuorokautta ennen varattua aikaa.


Omahoito

Omahoito-palvelun käyttö aloitetaan 1.10.2013 ennalta valikoitujen Marevan potilaiden kanssa Peruspalveluliikelaitos Jytassa. Omahoito sopimuksen tehneillä on oikeus tarkastella palvelussa myös rokotus- ja lääkelistatietojaan.
 
Asiakaspalvelun parantamiseksi sähköisiä palveluita tullaan lisäämään jatkossa koskemaan yhä laajempaa asiakaskuntaa.


Tiedotteet